Yaşamsal

Yaşamın güvencesi dönüşümdür. Dönüşüm ihtiyaçlar doğurur ve giderir.
Gerçek ihtiyaçlar yaşamın döngülerini besleyen bir şekilde karşılanmalıdır.
Doğa uyumla var olur. Uyum ihtiyaçtan doğar. Ormanın işlevi bu doğal uyumu kendiliğinden ortaya çıkartır. Hedefimiz bu uyuma varmaktır.
Bileşenler uyum içerisinde en güçlü doğalarına kavuşur.
İşte coşku budur. Bu coşkun varoluş İşlevsel Ormanların doğasını yansıtır.

Peki NEDEN İŞLEVSEL ORMANLAR?

Sosyal

Birlikteliğimiz gerçek ihtiyaçlarımızı keşfetmek içindir. Dayanışmaksızın ihtiyaçların giderilmesi bir yanılsamadır. Bu dayanışmanın katılımcıları geleneksel bilgi ile bilimsel bilgiyi harmanlayanlardır.
Her yeni öğrenim bir başka uygulamayı tetikler.

Uygulamalar

İşlevsel Ormanlar temiz hava, su ve toprağı amaçlar/hedefler. Bu amaç doğayla işbirliğinin ve gerçek ihtiyaçları karşılamanın yolunu açar.
Öğrenme, beslenme, sağlık, ekoloji, sosyal, ekonomi döngüsünün her bir durağında da sonsuz çözüm üretir.
Bu döngünün ortaya çıkardığı sonuçlar doğanın kurallarıyla sınırlıdır.
İşlevsel Ormanlar tarım, ormancılık ve doğal kaynak yönetimini, agro-ekolojik sistemlerin ve su kaynaklarının beslenmesi amacı ile tasarlar ve uygular.

İşlevsel Ormanlar

Bir yandan alanı, zamanı, güneş enerjisini ve suyu en optimal şekilde değerlendirirken diğer yandan ekosistem rejenerasyonuna katkı sağlayan ormanlara denir.
Bu ormanlar besin, yakıt, lif, ilaç, boya, zamk, reçine, yapı malzemeleri, kompost, biyokütle, hayvan yemi, pestisit ve tohumluk materyallerin bir arada, birbirleri ile uyumlu, yerel toprak ve iklim koşullarına uygun türlerden seçilerek, organik süreç ve yöntemlerle yetişmelerine ortam sağlanan insan tasarımına dayalı ormanlardır. Burada kaynaklar bir arada ve güçlü simbiyotik ilişkilerle yetiştirilebilinir.
Çeşitlilik ve karşılıklılık esaslı ilişkilerin direncini, verimliliğini ve sürekliliğini amaçlar.
Sistemlerin sağlığı, karbon tutulması, iklimin serinlemesi, yağış üretimi, kapalı döngü ekonomiler ve öngörülemezliğin yönetimi gibi konuların yanında uzun süreli mutluluk, tatmin duygusu, sevgi ve şefkat kaynağı, barış ortamı, aile ve topluluk duygusunu güçlendirme, merak geliştirme, macera deneyimi, anlam oluşturma, büyüme ve gelişim, doğaya ve sosyal bütüne hizmet etme gibi birçok değer odaklı ihtiyacın da deneyimlenmesine ev sahipliği yapar.
İnsanları şifa yoluna yönlenmesine vesile olabilmek için belki de atılabilecek en etkin, en güçlü ve en dönüştürücü hamlelerden birisi gerçek ihtiyaçlarımıza cevap verebilen, kendi coğrafi özelliklerine uygun koşul, ilişki ve türleri merkez alan İşlevsel Ormanlar tasarlayıp, uygulamak, büyütmek ve birlikte var olmayı öğrenmek olabilir.
İşlevsel Ormanlar parça ya da fragmanlar yerine bütüncül sistemleri kapsar.
İşlevsel Ormanlar oluşturmak sadece temel bir sorumluluk değil aynı zamanda yaşamı anlamlı kılmak, sosyal birlikteliğin işleyişiyle ilgili yeni bir farkındalığa adım atmak (yeni bir sosyal birliktelik şekline evrilmek) ve simbiyotik ilişki kurma yetilerimizi geliştirmek için önemli bir fırsattır.

Peki NEDEN İŞLEVSEL ORMANLAR?

Neden İşlevsel
Ormanlar?

Vizyon: İşlevsel Ormanlar / Misyon: Yaşamı Besle

Sağlıklı toprak, hava, su nadir.
Sağlıklı besin nadir.
Sağlıklı yaşam alanları nadir.
Sağlıklı ilişkiler nadir.
Sağlıklı ekonomiler nadir.

Mevcut tarım, hayvancılık, gıda imalatı gibi uygulamalarımızdaki mevcut anlayışımızla, var olan kaynakları da hızla tüketiyor ve gitgide daha sağlıksız nesiller üretiyoruz. Bu bizi ve parçası olduğumuz bütünü toplu bir yok oluşa doğru sürüklüyor.
Milyonlarca yıl biz de doğa ile birlikte evrildik. Son 50 yılda, bundan sonra önümüzü göremeyecek hale geldik. Oysa bilgi, teknoloji ve kaynak açısından hiç olmadığı kadar zenginiz.

Ekolojik, ekonomik ve sosyal çöküş kader değil, bir seçim.

Biz çöküşü değil dirilişi seçiyoruz. Bunun için varoluşumuzu temelden sorguluyor ve her gün en temel ihtiyaçlarımızı giderirken ekolojik, ekonomik ve sosyal bütünlüğü sağlamamız için gereken yöntem ve dinamikleri anlamaya, öğrenmeye ve uygulamaya odaklanıyoruz.

İşlevsel Ormanlar bu anlayış ve niyetten doğdu. En temel ihtiyaçlarımızı ekolojik, ekonomik ve sosyal bütünün sürekliliğini gözeterek gidermek (yapı malzemeleri, besin, ilaç, boya, zamk, lif vb.) yeni anlayışlar, yeni bakış açıları, yeni duygular ve yeni davranışlar gerektiriyor. Elbette bunu tüm insanlık olarak idrak edip hep birlikte çalışmamız gerekiyor.
Ancak zaman, mekan ve koşullar bize bu meseleyi yaşamımızın merkezine almamızı gerektirecek kadar net gerekçe ve imkanlar sundu. Biz de bu durumu gönülden benimsedik. İşlevsel Ormanlar kendimizle ve bütünle olan ilişkimizi bütünüyle dönüştürme fırsatı sunuyor. Üretirken sevgiyi, saygıyı, sağlığı, birlikteliği, karşılıklılığı, sürekli öğrenmeyi, gelişimi ve kalkınmayı yeniden tanımlamamıza ortam sağlıyor.

 • Yoğun girdi ve enerji sarfiyatına dayalı, monokültür esaslı tarım ve ormancılığın, doğal çeşitliliği, insan sağlığını ve döngülerin sürekliliğini tehdit eden performansıyla mutabık olmadığımız için,
 • Doğadaki çeşitlilik ve karşılıklılık esaslı ilişkilerin direnci, verimliliği ve sürekliliği getirdiğine tanık olduğumuz için,
 • Dikkatli ve uzun süreli gözlem, tüm yaşayan sistemlerin sağlığını gözetmeye dayalı planlama ve çeşitlilik esaslı bir dayanışma anlayışı ile bir yandan temel ihtiyaçlarımızı giderirken diğer yandan doğayı zenginleştirebileceğimiz konusunda birçok ipucuna sahip olduğumuz için,

Sorumluluk almak ve doğa ile ilişkimizi simbiyotik hale dönüştürmeye adanmak istiyoruz.

BİzDr. Sema BerktaŞ

Mutlu ve üretken bir hayat yaşamak için doğuştan bir kapasitemiz olduğuna, sağlıklı ve işlenmemiş gıdaların gücüne, vücudun dengesini bulmak için egzersize ve yeterince dinlenmeye ihtiyacı olduğuna, doğanın ritmine uyum sağlayarak herkesin kendini iyileştirebileceğine, modern tıbbın geleneksel tıp ile ortaklığına, batı aklının doğu bilgeliği ile taçlandırılması gerektiğine, şükran duymaya, hayattaki sade ve basit zevklere inanır.
Hayata inanır.

Gülşen Tünel

Ağaç dikmeyi, yetiştirmeyi, bitkileri, toprağı, hayvanları pek sever. Keçi, koyun, inek, tavuk gibi besicilik, arıcılık yapmak sevdiği işler arasında sayar. Dağda taşta olmak onu besler. Başladığı bir işi yarım bırakmadan sonuç almak ona keyif verir. Ailesi ve sevdikleri ile olmak onu mutlu eder.

Sema Çakır

Bir gün doğayı savunmak zorunda kalacağını hiç düşünmemişti. Dünyanın her yerinde doğayı korumazsak çiçeksiz, böceksiz, ağaçsız, mantarsız, kuşsuz kalacağımızı düşünen insanlardan biri. İşlevsel Ormanlar çok aklına yattı, kıymetli bir sosyo-ekonomik model olabileceğini düşünüyor. Ormanlarımızı kurup, büyütüp herkesle paylaşabilecek noktaya gelebilmemizi çok istiyor.

Selahİ Özcan

Hep doğada olmak ister. Yüce dağlara çıktığında, onca daha özgür kimse yoktur. Hep eski insanların yaşadığı yerleri merak eder, hep keşfetme merakı içindedir. “Kendi ormanlarımızı yetiştirebilirsek o zaman hep doğanın içinde olacağız” der.

Ahu Sedef Demİr

Tutmayan bir ekşi mayanın izinden canlılığı keşfetme serüveni diye özetler hayatının akışını. Eşiyle görünmeyeni birlikte anlamlandırma yolculuklarına atölye, eğitim gibi aktivitelere katılarak başladı. Permakültür, bütüncül yönetim, mikrobiyoloji çobanlığı, kutsal geometri, dinler tarihi, yoga, ayurveda, tai chi, haz kapasitesini arttırma gibi konular üzerinde araştırma, gözlem ve pratik yapmaya devam ediyor. Dayatılmış düşünce desenlerimden kurtulmaya çalıştığı bir dönemde kendini; işlevini bütünün işlevi içinde, gerçek ihtiyaçları üzerinden, güven, sevgi ve şefkat ortamında özgürce keşfedebileceği, İşlevsel Ormanların bir canlısı olarak buldu. Odağı eşiyle birlikte yolda olmak, doğayla uyum içinde kaynak üretmek.

alİ rIza mutlu

Dağ yürüşünü, mantar toplamayı ve gezmeyi sever. "Alp'i tanıdıktan sonra doğaya bakışım değişti, ilgim daha da arttı" der, "Ömrüm yettiği kadar Alp ile çalışmaya devam etmek isterim" diye ekler.

OruÇ TÜrker Özger

En sevdiği şey usluca usulca yaşayıp gitmektir. Onun dışında okur-yazar, düşünür-taşınır, çalar-söyler, kaydeder-dinler, öğrenir-öğretir, eğlenir eğler, sever- sayar, yaşar gider.

Nurcan Özcan

Doğada her gördüğü farklılık onu mutlu eder. Ev de olmaktansa dağ, taş, toprakta olmayı tercih eder. Çocukları, eşi ve sevdikleri ile paylaşmak onu mutlu kılar ve kendini paylaştıkça daha iyi hisseder.

M. Gökhan Demir

Yeni düşünceler ve tasarım. Hayatın temel girdi ve çıktıları. Bir sorunu çözerken yeni bir sorun yaratmama düşüncesi ve arzusu onu kusursuz tasarıma ve işlevselliğe getirdi. Yani doğaya… İşlevsel Ormanlar felsefesi her seferinde daha da büyük ve çocuksu bir merak uyandırıyor içinde. Eşiyle ve sevdikleriyle paylaştığı bu meraklı çocuksuluğu büyütmenin ve büyüdüğünü görmenin isteğiyle yürüyor geri kalan hayatını…

Alp Pİr

En yüksek niyeti doğasını keşfetmek ve bu yolla çevresindekilerin doğasını keşfetmelerine destek olmaktır. İlişki ve çalışma alanlarını bu niyetle seçip odaklı bir enerjiyle geliştirmeye çalışır. İşlevsel Ormanlar aracılığı ile Yaşamı Beslemeyi doğamızla doğru bir ilişki kurma fırsatı olarak görmektedir.

Rasİh Tuna

Ekibin işlevsel mühendisi
Mühendis olmak üzere doğmuş. “Neden” sorusunu her zaman sorar. Bir mühendisin mutlaka felsefe okuması gerektiğine inanır.(Buna yeni inanmaya başladı, hiçbir zaman geç değil…) İşlevsel Ormanlar felsefesini bir amaç değil bir yolculuk olarak görür, kendini de bu ormanın bir parçası.

GOCAKEMER

Bilinmeze ilk adım. Ailece bütün herşey ile işin içine girme hali ailece. Bildiklerinin sentezini eyleme aktarma ortamı. Bu alandan bir ekonomik döngü oluşturmak...

Nasıl yaşayacağız? Yerleşke nasıl olmalı? Şekil ve fonksiyonlar nasıl olmalı?

Nereden başlamalı? En önemli önceliklerimiz neler? Bu önceliklerimizi yerine getirmek için yaklaşımlarımız neler olmalı? Konvansiyonel bir narenciye üretim ovasının içinde yeni bir yaşam arayışı.

Son derece sert doğal koşullar; killi toprak, yoğun ve sert rüzgarlar, aşırı sıcaklık-kuraklık, kışın aşırı yağış ve don ve sel. 25 dönüm Pembe Greyfurt ve Okitsu Mandalina bahçesi. Organik üretim. Organik Sertifikasyon. 20 ton pembe greyfurt, 10 ton Okitsu mandalina. Yabani yenilebilir otlar, yabani şifa otları. Bunlardan türeyen marmelatlar ve ekşiler. Tüketiciye doğrudan erişim. Topluluk Destekli Tarım. Gıda Toplulukları. Kardeş bitkiler. Doğanın ekonomisini keşfetmek. Doğadaki ilişkiler ve bizim onlarla olan ilişkilerimiz.

İnsanlarla olan ilişki ve alışverişlerimize yeniden bakış. Yürekle ve yürekten yaşama açılım. Yerel aileler ile kurulan işbirlikleri ve çekirdek ailenin büyümesi. Dönüşümün başlangıcı.

ÇALCA

Çalca'da bir dağ dibi kuytuluğunda, sırtını dağa yaslayıp ufkunu suya dönmenin özgüveni ile yeni bir yol. Bir karı-koca ve üç çocuk; Teo 4, Aydın 2, Kaan yolda. İlk defa bir aile yerleşkesi yapıyoruz. Evimizin yerinin tespit edilmesi ve ilk kazıkların ailece çakılması. Onbir ay sürecek bir yerleşke kurulumunun tıpkı bir tohum gibi toprağa ilk kez düşmesi. Geleneksel ve bilimsel bilginin harmanlanarak Usta ellerde uygulanması. Çalca uygulama alanının zamanla kök salarak ulu bir ağaca dönüşmesi.

Evi ortaya çıkaran sistemlerin tıpkı bir organizmada olduğu gibi sinir, sindirim, bağışıklık vb tasarımlanması. Evimizi doğal-geri dönüşümlü malzemeyi kullanarak yapmanın ötesinde, doğal döngüleri de besleyecek şekilde yerleşkeyi kurmak. Fizik kanunları ve doğal döngüleri kılavuz kabul ederek ilerlemek.

Yağmuru hasat etmek; hem teraslar aracılığı ile pasif sulama yapmak, hem yer altı suyunu beslemek hem de çatılar aracılığı ile su haznelerimizi doldurmak. Ve araziyi cazibe ile sulamak. Kendi besin ve ilacını üretmek. Tohum bahçesi; atalık tohumlar, yerel tohumlar ve yabani türlerin üretilmesi. Atık yönetimi; kullandığımız mutfak suyu(yağlı ve tuzlu), gri su (duş ve lavabolardan), siyah su (tuvalet suyunun organik madde ile buluşup komposta dönüşmesi.). Pasif enerji üretimi.

Dönüşüp dönüştüren ve yaşamı besleyen bir alan.

ZEYTİNALANI

Başlangıçta taşlık topraklık...
Giderek, hayalleri bir araya getirme konusunu somut olarak deneyimlediğimiz bir yer.

Nasıl daha etkili ve işlevsel olabileceğimiz üzerinde birlikte/tekil düşündüğümüz, çalıştığımız ve kendi uyumumuzu yarattığımız bir alan. Gıda, barınma, şifa, eğitim, ekonomi, kültür-sanat gibi alanlarda hasatlar elde ettiğimiz, gerçek ihtiyaçlarımızın birer birer karşılandığına tanık olduğumuz, ortak idealimizin ve ilişkilerimizin temel besinini sağladığımız bir kütle merkezi.

NE YAPARIZ?

Temel hedefimiz, gerçek ihtiyaçlarımızı en sağlıklı şekilde giderebilmek için üretim ve tüketim anlayışımızı yaşamı beslemeyi önceliklendiren kültür ve çözümlerle dönüştürmektir. Bunu aşağıdaki şekillerde uygularız:

 • Yerel koşullara bağlı üretim ihtiyacı tespiti,
 • Doğadaki döngü, mekanizma ve ilişkilere dayalı tasarım
  (sıfırdan ya da uyarlama yolu ile),
 • Yerel sosyal, ekonomik ve ekolojik yapıya dayalı İşlevsel Orman uygulamaları,
 • Entegre üretim, dağıtım ve işletme çözümleri (sıfırdan ya da uyarlama yolu ile),
 • Yaşanan koşul ve süreçlerin takip eden sezonlarda gözlem ve iyileştirmeleri,
 • İşlevsel Ormanlar süreçleri ile ilgili dokümantasyon (aktörler, işlevler, ilişkiler, etkiler, süreçler, sonuçlar, vb.) ve dönüşümsel çalışma atölyeleri.

NASIL YAPARIZ?

 • Yerel koşulları anlarız.
 • Yerel ihtiyaçları anlarız.
 • Yerel koşullarda hangi ihtiyaç bütününe cevap verilebileceğini anlarız.
 • Yerelle şekillenerek yereli besleyecek İşlevsel Orman yapısını tasarlarız.
 • Yerelle birlikte İşlevsel Ormanları uygular, izler, kaydeder, öğrenir, iyileştirir, paylaşır, yaşar ve yaşatırız.

NEDENLERİMİZ

Her yönü ile sağlıklı bir yaşam en temel hak ve en öncelikli amacımızdır. Gerçek ihtiyaçlarımız doğamızın sağlığına dönüşünü ivmelendirecek çözümlerle giderilmelidir. İşlevsel ekiplerle işlevsel ormanların ilişkisini sağlıklı yollarla bulup geliştirmek varoluş gerekçemiz ve en yüksek coşku kaynağımızdır.